Przemyślane działania

Czy można prowadzić działania content marketingowe bez odpowiedniej strategii? Tak, ale będzie to błądzenie po omacku i publikowanie przypadkowych treści.

Dobrze przygotowana strategia pozwoli nie tylko określić jakiego rodzaju content zamieszczać, ale także wyznaczy cele, jakie stoją przed kampanią.

elementy strategii Content marketingowej

Analiza konkurencji

Badanie otoczenia rynkowego organizacji oraz przegląd rozwiązań bezpośredniej konkurencji i liderów branży.

Sprecyzowanie wizerunku marki

Określenie najważniejszych cech marki, dzięki czemu możliwe jest tworzenie spójnego przekazu content marketingowego.

Ustalenie rodzajów contentu

Wybór tematyki publikacji oraz typu zamieszczanego contentu.

Ewaluacja działań

Określenie celów kampanii oraz sposobu oceny skuteczności działań.

Określenie targetu

Wybór docelowych odbiorców treści wraz ze stworzeniem person, czyli projektowanych postaci, do których kierowany jest content.

Wybór kanałów komunikacji

Wyselekcjonowanie sposobów dystrybucji contentu (np. serwisów social media) w odniesieniu do charakteru marki i jej targetu.

Stworzenie harmonogramu

Zaplanowanie poszczególnych etapów wdrożenia strategii wraz z ustaleniem harmonogramu pierwszych publikacji.

Przygotujmy razem strategię dla Twojej marki!